Recoma Kompozit olarak faaliyet alanımızda kurumsal değerlerimiz ve stratejik yönümüz çerçevesinde;

  • Su Soğutma Kuleleri CTP ürünlerinde coğrafyamızın en güçlü üreticisi olmak, 
  • Koşulsuz müşteri odaklılığını göz önünde bulundurarak müşteri memnuniyetini her daim en üst düzeyde tutmak,
  • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve karşılamak üzere şeffaf ve anlaşılır bir iletişim dili oluşturmak,
  • Tüm süreçlerimizde proaktif bir yaklaşımla risk ve fırsatları değerlendirerek, operasyonel mükemmelliğe ulaşmak,
  • Çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamak,
  • Faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmek,
  • İç ve dış mevzuat, ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ile uyumlu hareket etmek,
  • Ölçülebilir hedef ve programları izleyip gözden geçirerek yürütülen faaliyetleri sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamak,

üzere liderlik etmeyi ve bu doğrultuda tüm gerekli kaynakları sağlamayı beyan ve taahhüt ederiz.