ctp-kompozit-avantajlariCam lifleriyle donatılmış olan plastik malzeme, “Cam Takviyeli Plastik (CTP)” sahip olduğu özellikleri aynı zamanda avantajları olarak yansıtır.

Uygulama alanlarında kompozit bir malzemeden bazı beklentiler öne çıkar. CTP üstün kompozit özellikleri sayesinde bu beklentilerin hemen hemen tamamını karşılayacak niteliklere sahiptir.

Öne çıkan beklentiler ve avantajları aşağıdaki şekildedir:

  • Hafiflik: Birim ağırlığı 1,5-2 gr/cm3 olan polimer kompozitler, bu özelliği ile metallere oranla en az 2-3 kat daha avantajlıdır.
  • Stabilite: Genleşme katsayıları açısından oldukça düşük olan kompozitler, tüm çevresel baskılara dayanabilecek kadar sert ve dayanıklı bir yapıya sahiptirler. Gösterdiği boyutsal kararlılık onu tercih etmek için başka bir nedendir.
  • Mukavemet: CTP kompozit malzemenin sahip olduğu yüksek mukavemet değerleri beklentileri tam karşılığı verebilecek tasarımlara ilham kaynağı olmaktadır. Darbelere, basınç ve eğilmelere karşı dayanım gücü mekanik değerler açısından çok uygundur.
  • Esneklik: Bir CTP kompozit ile hayal gücünüz ile sınırlandırabileceğiniz tasarımlara imza atabilirsiniz. Onun esnek yapısı her türlü şekle girmesini sağlayacak avantajlara dönüşmüştür.
  • Kimyasal Direnç: Kompozitlerin en önemli avantajlarından bir diğeri de birçok kimyasal maddeye karşı gösterdikleri yüksek direnç kapasitesidir. Neredeyse tüm asitler, alkaliler yada çözücüler kompozit malzeme için sorun olmaz. Bu özelliği sayesinde başka bir risk olan açık hava şartlarına karşı da yüksek bir direnç sağlayan kompozitler sadece bu özelliği ile bile tercih sebebi olabilmektedir.
  • Isıl Direnç: Tek başına ısı dayanımı çok düşük olan plastik, CTP kompozit malzemeye dönüştüğünde inanılmaz bir ısıl dirence sahip olmaktadır.
  • Elektriksel Özellik: Bir kompozit malzeme istenirse iletken, istenir yalıtkan olarak üretilebilir. İhtiyaca uygun olarak metal matrisli bileşenler ile oluşturulduğunda iletken bir yapıya sahip olmaktadır.
  • Korozyon dayanımı: Kompozitlerin bir diğer özelliği de korozyon dayanımıdır. Kompozit malzemeler asla paslanmaz ya da aşınmaz. Birçok kimyasal ya da ısıl riske karşı tam donanımlıdır.
  • Maliyet: Belki de en önemli avantajlarından birisi çeşitli sebeplerden ötürü kompozit malzemelerin çok daha düşük maliyetli oluşudur. Kalıplama yöntemlerinde kullanılan malzemelerin çok daha ucuz olması, diğer ürünlere nazaran çok az bakım gerektirmesi, hızlı ve kolay sonuçlar vermesi ve hammadde açısından uygun olması en düşük maliyetlerle en iyi sonucun alınmasında CTP kompozit malzemeyi vazgeçilmez kılmaktadır.

Kompozit teknolojilerinin hızla ilerlemesi ve geçen yıllar içinde çok başarılı uygulamalara ilham vermesi sayesinde yukarıda saydığımız avantajlar da hızla artmaktadır.

Bir ürün tasarımında akla ilk gelen malzeme olması bunlar ve benzer sebeplerden dolayı hiç şaşırtıcı değildir. Bugün onlarca sektör, yüzlerce ürün için CTP kompozit malzemenin üstün özelliklerinden faydalanıyor.

Bu, tesadüf olamayacak kadar gerçektir.